Rozpočet roku 2020

Příjmy

Plán Skutečnost
Daňové příjmy 2 464 570,00   
Nedaňové příjmy 317 985,00   
Kapitálové příjmy 30 000,00   
Dotace 68 100,00   
Financování    
Celkem 2 880 655,00   

Výdaje

Plán Skutečnost
Provozní výdaje 2 360 655,00   
Rezerva    
Kapitálové výdaje 320 000,00   
Financování 200 000,00   
Celkem 2 880 655,00   

 

Schválený rozpočet na rok 2020 zde. Rozpočet schválen dne 15.3.2020 na ZO 1/2020.  Vyvěšeno dne 21.3.2020

Schválený střednědobý rozpočtový výhled na období 2021 - 2023 zde.  Schválen současně s rozpočtem na rok 2020 dne  15.3.2020. Vyvěšeno dne 21. 3. 2020

Návrh rozpočtu na rok 2020 zde.   Vyvěšeno dne 25. 2. 2020

Návrh střednědobého výhledu na období 2021 - 2023  zde. Vyvěšen současně s návrhem rozpočtu dne 25. 2. 2020.

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020 schválena na ZO 5/2019 dne 15. 12. 2019. Pravidla vyvěšena dne 15. 12. 2019 zde

Návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2020 vyvěšen dne 29.11.2019 zde

  

V průběhu roku 2020 přijata rozpočtová opatření č. 1 -  4/2020:

   Rozpočtové opatření č. 1/2020. Vyvěšeno dne 15.3.2020

   Rozpočtové opatření č. 2/2020.  Vyvěšeno dne 20.4.2020

   Rozpočtové opatření č. 3/2020. Vyvěšeno dne 10.5.2020

   Rozpočtové opatření č. 4/2020. Vyvěšeno dne 4.6.2020

 

Rozpočet roku 2019

Příjmy

Plán Skutečnost
Daňové příjmy 2 225 370,00 2 273 342,86 
Nedaňové příjmy 299 542,00 306 313,39
Kapitálové příjmy 30 000,00 80 040,00 
Dotace 65 400,00 298 577,60 
Financování   -1 299 229,43 
Celkem 2 620 312,00 1 659 044,42

Výdaje

Plán Skutečnost
Provozní výdaje 2 370 312,00 1 467 882,84 
Rezerva    
Kapitálové výdaje 60 000,00 0,00 
Financování 190 000,00 191 161,58 
Celkem 2 620 312,00 1 659 044,42 

 

Schválený rozpočet na rok 2019 zde. Rozpočet schválen dne 3.3.2019 na ZO 1/2019.  Vyvěšeno dne 5.3.2019

Schválený střednědobý rozpočtový výhled na období 2020 - 2022 zde.  Schválen současně s rozpočtem na rok 2019 dne  3.3.2019. Vyvěšeno dne 5. 3. 2019

Návrh rozpočtu na rok 2019 zde.   Vyvěšeno dne 13. 2. 2019

Návrh střednědobého výhledu na období 2020 - 2022  zde. Vyvěšen současně s návrhem rozpočtu dne 13. 2. 2019.

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019 schválena na ZO 5/2018 dne 02. 12. 2018. Pravidla vyvěšena dne 05. 12. 2018 zde

Návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2019 vyvěšen dne 16.11.2019 zde

 

V průběhu roku 2019 přijata rozpočtová opatření č. 1 -  10/2019.

   Rozpočtové opatření č. 1/2019 zde. Vyvěšeno dne 1.3.2019

   Rozpočtové opatření č. 2/2019 zde. Vyvěšeno dne 14.4.2019

   Rozpočtové opatření č. 3/2019 zde. Vyvěšeno dne 29.4.2019

   Rozpočtové opatření č. 4/2019 zde. Vyvěšeno dne 12.6.2019

   Rozpočtové opatření č. 5/2019 zde. Vyvěšeno dne 3.7.2019

   Rozpočtové opatření č. 6/2019 zde. Vyvěšeno dne 12.8.2019

   Rozpočtové opatření č. 7/2019 zde. Vyvěšeno dne 4.9.2019

   Rozpočtové opatření č. 8/2019 zde. Vyvěšeno dne 9.10.2019

   Rozpočtové opatření č. 9/2019 zde. Vyvěšeno dne 4.9112019

   Rozpočtové opatření č. 10/2019 zde. Vyvěšeno dne 1.12.2019

 

  

 

 

 

Rozpočet roku 2018

Příjmy

Plán Skutečnost
Daňové příjmy 2 254 240,00 2 069 746,08
Nedaňové příjmy 292 423,00 376 433,19
Kapitálové příjmy   45 903,18
Dotace 60 900,00 341 832,00
Financování   505 175,20
Celkem 2 607 563,00 3 339 089,65

Výdaje

Plán Skutečnost
Provozní výdaje 2 362 563,00 3 156 681,14
Rezerva    
Kapitálové výdaje 60 000,00  
Financování 185 000,00 182 408,51
Celkem 2 607 563,00 3 339 089,65

Schválený střednědobý rozpočtový výhled na období 2019 - 2021 zde.  Schválen současně s rozpočtem na rok 2018 dne  25.3.2018. Vyvěšeno dne 27. 3. 2018

 

Schválený rozpočet na rok 2018 zde. Rozpočet schválen dne 25.3.2018 na ZO 2/2018.  Vyvěšeno dne 27.3.2018

 

Návrh rozpočtu na rok 2018 zde.   Vyvěšeno dne 7. 3. 2018

 

Návrh střednědobého výhledu na období 2019 - 2021  zde. Vyvěšen současně s návrhem rozpočtu dne 7. 3. 2018.

 

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018 schválena na ZO 5/2017 dne 17. 12. 2017. Pravidla vyvěšena dne 22. 12. 2017 zde

 

V průběhu roku 2018 přijata rozpočtová opatření č. 1 -  10/2018.

   Rozpočtové opatření č. 1/2018 zde. Vyvěšeno dne 11.3.2018

   Rozpočtové opatření č. 2/2018 zde. Vyvěšeno dne 05.4.2018

   Rozpočtové opatření č. 3/2018 zde. Vyvěšeno dne 06.5.2018

   Rozpočtové opatření č. 4/2018 zde. Vyvěšeno dne 12.6.2018

   Rozpočtové opatření č. 5/2018 zde. Vyvěšeno dne 4.7.2018

   Rozpočtové opatření č. 6/2018 zde. Vyvěšeno dne 3.8.2018

   Rozpočtové opatření č. 7/2018 zde. Vyvěšeno dne 11.9.2018

   Rozpočtové opatření č. 8/2018 zde. Vyvěšeno dne 2.10.2018

   Rozpočtové opatření č. 9/2018 zde. Vyvěšeno dne 1.11.2018

   Rozpočtové opatření č. 10/2018 zde. Vyvěšeno dne 3.12.2018

 

 

Rozpočet roku 2017

Příjmy

Plán Skutečnost
Daňové příjmy 1 753 060,00   
Nedaňové příjmy 311 173,00   
Kapitálové příjmy    
Dotace 57 800,00   
Financování    
Celkem 2 122 033,00   

Výdaje

Plán Skutečnost
Provozní výdaje 1 197 772,00   
Rezerva    
Kapitálové výdaje 759 261,00   
Financování 165 000,00   
Celkem 2 122 033,00   

Schválený střednědobý rozpočtový výhled na období 2018 - 2020 zde.  Schválen současně s rozpočtem na rok 2017 dne 12. 3. 2017. Vyvěšeno dne 19. 3. 2017

 

Schválený rozpočet na rok 2017 zde. Rozpočet schválen dne 12.3.2017 na ZO 1/2017.  Vyvěšeno dne 19. 3. 2017

 

Návrh rozpočtu na rok 2017 zde.   Vyvěšeno dne 25. 2. 2017

 

Návrh střednědobého výhledu na období 2018 - 2020  zde. Vyvěšen současně s návrhem rozpočtu dne 25. 2. 2017.

 

V průběhu roku 2017 přijata rozpočtová opatření č. 1 -   .../2017.

     Rozpočtové opatření č. 1/2017 zde.   Vyvěšeno dne   8. 3. 2017

     Rozpočtové opatření č. 2/2017 zde.   Vyvěšeno dne   3. 5. 2017

     Rozpočtové opatření č. 3/2017 zde.   Vyvěšeno dne   8. 6. 2017

     Rozpočtové opatření č. 4/2017 zde.   Vyvěšeno dne   4. 8. 2017

     Rozpočtové opatření č. 5/2017 zde.   Vyvěšeno dne   3. 9. 2017

     Rozpočtové opatření č. 6/2017 zde.   Vyvěšeno dne   3. 10. 2017 

     Rozpočtové opatření č. 7/2017 zde.   Vyvěšeno dne   3. 11. 2017 

     Rozpočtové opatření č. 8/2017 zde.   Vyvěšeno dne   1. 12. 2017 

 

Rozpočet roku 2016

Příjmy

Plán Skutečnost
Daňové příjmy 1 591 220 Kč 1 738 143,66 Kč 
Nedaňové příjmy  339 873 Kč 334 518,09 Kč 
Kapitálové příjmy    
Dotace 55 000 Kč 338 000,00 Kč 
Financování    
Celkem 1 986 093 Kč  2 410 661,75 Kč 

Výdaje

Plán Skutečnost
Provozní výdaje 936 072 Kč  1 273 213,60 Kč 
Rezerva    
Kapitálové výdaje 890 021 Kč 131 270,00 Kč 
Financování (splátka úvěru) 160 000 Kč  167 323,43 Kč 
Celkem 1 986 093 Kč  1 571 807,03 Kč 

Návrh rozpočtu na rok 2016 zde.   Vyvěšeno dne 19. 2. 2016. Rozpočet schválen dne 6. 3. 2016

V průběhu roku 2016 přijata rozpočtová opatření č. 1 - 10/2016.

Rozpočtový výhled na období 2017 - 2019 zde. Schválen současně s rozpočtem na rok 2016 dne 6. 3. 2016.

 

Rozpočet roku 2015

Příjmy

Plán Skutečnost
Daňové příjmy 1 524 350 Kč 1 593 416,52 Kč 
Nedaňové příjmy 320 173 Kč 416 518,50 Kč 
Kapitálové příjmy    
Dotace 54 400 Kč 464 540,00 Kč
Financování    
Celkem 1 898 923 Kč  2 474 475,02 Kč 

Výdaje

Plán Skutečnost
Provozní výdaje 763 923 Kč  1 316 095,59 Kč 
Rezerva    
Kapitálové výdaje 965 000 Kč 942 723,40 Kč 
Financování (splátka úvěru) 170 000 Kč  161 234,47 Kč 
Celkem 1 898 923 Kč  1 571 807,03 Kč 

Návrh rozpočtu na rok 2015 zde.   Vyvěšeno dne 3. 3. 2015. Rozpočet schválen dne 22. 3. 2015.

V průběhu roku 2015 přijata rozpočtová opatření č. 1 - 9/2015 

Rozpočtový výhled na období 2016 - 2018 zde. Schválen současně s rozpočtem na rok 2015 dne 23. 3. 2015.

 

Rozpočet na rok 2014 zde

 

Rozpočet na rok 2013 zde

 

Rozpočet na rok 2012 zde

Kontakt

Obec Kozlany
Kozlany čp. 12
67502 Koněšín

Tel: 720 981 479
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.