AKTUÁLNÍ INFORMACE NA ÚŘEDNÍ DESCE:
   

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce ZO 3/2020 dne 2.8.2020

Vyvěšeno dne: 20.7.2020

Sňato dne:

 

Svazek obcí pro komunální služby - Oznámení o uveřejnění zde

Vyvěšeno dne: 1.7.2020

Sňato dne:

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2019 - VAK zde

Vyvěšeno dne: 29.5.2020

Sňato dne:

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce ZO 2/2020 dne 3. 5. 2020 zde

Vyvěšeno dne: 23.4.2020

Sňato dne:

 

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019 zde

Vyvěšeno dne: 18.4.2020

Sňato dne:

 

Veřejná vyhláška - oznámení změny termín konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 ZÚR KrV (18.5.2020) zde

Vyvěšeno dne: 16.4.2020

Sňato dne:

 

Schválený rozpočtový výhled na období 2021 - 2023 zde

Vyvěšeno dne: 21.3.2020

Sňato dne:

 

Schválený rozpočet na rok 2020 zde

Vyvěšeno dne: 21.3.2020

Sňato dne:

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce ZO 1/2020 dne 15. 3. 2020 zde

Vyvěšeno dne: 1.3.2020

Sňato dne:

 

Návrh rozpočtového výhledu na období 2021 - 2023 zde

Vyvěšeno dne: 25.2.2020

Sňato dne:

 

Návrh rozpočtu na rok 2020 zde

Vyvěšeno dne: 25.2.2020

Sňato dne:

 

Záměr prodeje obecního pozemku zde

Vyvěšeno dne: 16.2.2020

Sňato dne:

 

Pozvánka na zasedání ZO 5/2019 - konané dne 15.12.2019 zde

Vyvěšeno dne: 4.12.2019

Sňato dne:

 

Návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2020 zde

Vyvěšeno dne: 29.11.2019

Sňato dne:

  

Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Kozlany zde

Vyvěšeno dne: 13.11.2019

Sňato dne:

 

Pozvánka na zasedání ZO 4/2019 - konané dne 13.10.2019 zde

Vyvěšeno dne: 2.10.2019

Sňato dne:

 

Záměr prodeje obecního pozemku zde

Vyvěšeno dne: 25.09.2019

Sňato dne:

  

Pozvánka na zasedání ZO 3/2019 - konané dne 14.7.2019 zde

Vyvěšeno dne: 2.7.2019

Sňato dne:

 

Schválený závěrečný účet obce za rok 2018 zde

Vyvěšeno dne: 29.4.2019

Sňato dne:

 

Svolání 1. zasedání členů OVK pro volby do Evropského parlamentu zde

Vyvěšeno dne: 23.4.2019

Sňato dne:

 

Pozvánka na zasedání ZO 2/2019 - konané dne 28.4.2019 zde

Vyvěšeno dne: 19.4.2019

Sňato dne:

 

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018 zde

Vyvěšeno dne: 27.3.2019

Sňato dne:

 

Oznámení - Městský úřad Třebíč zde

Vyvěšeno dne: 27.3.2019

Sňato dne:

 

Záměr prodeje obecního pozemku zde

Vyvěšeno dne: 25.3.2019

Sňato dne:

 

Schválený rozpočet na rok 2019 (zde) a schválený střednědobý výhled na období 2020 - 2022 (zde)

Vyvěšeno dne: 5.3.2019

Sňato dne:

 

Pozvánka na zasedání ZO 1/2019 - konané dne 3.3.2019 zde

Vyvěšeno dne: 22.2.2019

Sňato dne:

 

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2020 - 2022 (zde) a návrh rozpočtu na rok 2019 (zde)

Vyvěšeno dne: 13.2.2019

Sňato dne:

 

Schválená pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019 zde

Vyvěšeno dne: 5.12.2018

Sňato dne:

 

MÚ Třebíč - veřejná vyhláška - stavební povolení zde

Vyvěšeno dne: 30.11.2018

Sňato dne:

 

Pozvánka na zasedání ZO 5/2018 - konané dne 2.12.2018 zde

Vyvěšeno dne: 22.11.2018

Sňato dne:

 

Záměr prodeje obecního pozemku zde

Vyvěšeno dne: 16.11.2018

Sňato dne:

 

Návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2019 zde

Vyvěšeno dne: 16.11.2018

Sňato dne:

 

Svolání ustavujícího zasedání ZO - konané dne 4.11.2018  zde

Vyvěšeno dne: 22.10.2018

Sňato dne:

 

Pozvánka na zasedání ZO 4/2018 konané dne 16.9.2018  zde

Vyvěšeno dne: 31.8.2018

Sňato dne:

 

 

Pozvánka na zasedání ZO 3/2018 konané dne 17.6.2018  zde

Vyvěšeno dne: 1.6.2018

Sňato dne:

 

Oznámení o záměru prodeje části obecního pozemku p.č.223/64 -  zde

Vyvěšeno dne: 1.6.2018

Sňato dne:

 

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD - Veřejná nabídka pozemků dle § 11a odst. 4) zákona č. 229/1991 Sb. -  zde, seznam nabízených pozemků zde

Vyvěšeno dne: 25.5.2018

Sňato dne: 27.6.2018

 

Oznámení kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů obce Kozlany zde

jmenování zde

Vyvěšeno dne: 24.5.2018

Sňato dne:

 

Schválený závěrečný účet obce za rok 2017 zde

Závěrečný účet obce za rok 2017 byl schválen na zasedání ZO č. 2/2018 dne 25.3.2018. Současně se závěrečným účtem byla schválena zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a účetní závěrka za rok 2017.

Účetní výkazy za rok 2017: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, FIN

Vyvěšeno dne: 2.4.2018

Sňato dne:

 

Schválený rozpočet na rok 2018 zde

Vyvěšeno dne: 27.3.2018

Sňato dne:

 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2021 zde

Vyvěšeno dne: 27.3.2018

Sňato dne: 

 

Oznámení o záměru prodeje obecního pozemku p.č.473/2 -  zde

Vyvěšeno dne: 7.3.2018

Sňato dne:

 

Oznámení o záměru prodeje části obecního pozemku p.č.223/64 -  zde

Vyvěšeno dne: 7.3.2018

Sňato dne:

 

Oznámení o záměru prodeje části obecního pozemku p.č.223/64 -  zde

Vyvěšeno dne: 7.3.2018

Sňato dne: 17.6.2018

 

Oznámení termínu konání prezentace - Představení dílčí části územní studie krajiny  zde

Vyvěšeno dne: 7.3.2018

Sňato dne: 7. 4.2018

 

 

Pozvánka na zasedání ZO 22018 konané dne 25.3. 2018 zde

Vyvěšeno dne: 7.3.2018

Sňato dne:

 

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017 zde

Vyvěšeno dne: 7.3.2018

Sňato dne:

 

Návrh rozpočtu na rok 2018 zde

Vyvěšeno dne: 7.3.2018

Sňato dne:

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019-2021 zde

Vyvěšeno dne: 7.3.2018

Sňato dne:

 

Pozvánka na zasedání ZO 12018 konané dne 25.2. 2018 zde

Vyvěšeno dne: 11.2.2018

Sňato dne:

 

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018 zde

Vyvěšeno dne: 22.12.2017

Sňato dne:

 

Pozvánka na zasedání ZO 52017 konané dne 17.12. 2017 zde

Vyvěšeno dne: 9.12.2017

Sňato dne:

 

Pozvánka na zasedání ZO 42017 konané dne 15.10. 2017 zde

Vyvěšeno dne: 30.9.2017

Sňato dne:

 

Pozvánka na zasedání ZO 32017 konané dne 16.7. 2017 zde

Vyvěšeno dne: 2.7.2017

Sňato dne:

 

Záměr prodeje pozemku zde

Vyvěšeno dne: 1.7.2017

Sňato dne:

 

Záměr prodeje pozemku zde

Vyvěšeno dne: 1.7.2017

Sňato dne:

 

Rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ Kozlany zde

Vyvěšeno dne: 4.6.2017

Sňato dne:

 

Schválený závěrečný účet 2016 zde

Vyvěšeno dne: 24.4.2017

Sňato dne: 

 

Pozvánka na zasedání ZO 22017 konané dne 23. 4. 2017 zde

Vyvěšeno dne: 2.4.2017

Sňato dne:

 

Návrh závěrečného účtu 2016 zde

Vyvěšeno dne: 1.4.2017

Sňato dne:

 

Schválený rozpočet na rok 2017 zde

Vyvěšeno dne: 19. 3. 2017

Sňato dne:

 

Schválený střednědobý výhled na rok 2018 - 2020 zde

Vyvěšeno dne: 19. 3. 2017

Sňato dne:

 

Pozvánka na zasedání ZO 1/2017 konané dne 12.3.2017 zde

Vyvěšeno dne: 26.2.2017

Sňato dne:

 

Návrh rozpočtu na rok 2017 zde

Vyvěšeno dne: 25.2.2017

Sňato dne:

 

Návrh střednědobého výhledu na období 2018 - 2020 zde

Vyvěšeno dne: 25.2.2017

Sňato dne:

 

Veřejná vyhláška - návrh „Zadání Změny č. 1 Územního plánu Kozlany“. zde

Vyvěšeno dne: 23.1.2017

Sňato dne: 24. 2.2017

 

Pozvánka na zasedání ZO 5/2016 konané dne 18.12.2016 zde

Vyvěšeno dne: 4.12.2016

Sňato dne:

 

Pozvánka na zasedání ZO 4/2016 konané dne 2.10.2016 zde

Vyvěšeno dne: 21.9.2016

Sňato dne:

 

Pozvánka na zasedání ZO 3/2016 konané dne 3.7.2016 zde

Vyvěšeno dne: 13.6.2016

Sňato dne:

 

Veřejná vyhláška - Aktualizace zásad územního rozvoje Kraje Vysočina zde

Vyvěšeno dne: 18.5.2016

Sňato dne:

 

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Územní plán Kozlany zde

Vyvěšeno dne: 10.4..2016

Sňato dne:

 

Usnesení - Územní plán Kozlany zde 

Vyvěšeno dne: 10.4..2016

Sňato dne:

 

Pozvánka na ZO 2/2016 zde

Vyvěšeno dne: 30.3..2016

Sňato dne:

 

Závěrečný účet 2015 zde

Vyvěšeno dne: 25.3..2016

Sňato dne:

 

Pozvánka na zasedání ZO 1/2016 konané dne 6.3.2016 zde

Vyvěšeno dne: 21.2.2016

Sňato dne:

 

Návrh rozpočtu na rok 2016 zde

Vyvěšeno dne: 19.2..2016

Sňato dne:

 

Pozvánka na zasedání ZO č. 4/2015 konané dne 13.12.2015 zde

Vyvěšeno dne: 2.12.2015

Sňato dne:

 

Veřejná vyhláška - řízení o Územním plánu Kozlany, oznámení veřejného projednání, doručení návrhu zde

Vyvěšeno dne: 12.11.2015

Sňato dne: 22. 12. 2015

 

Doručení návrhu ÚZEMNÍHO PLÁNU KOZLANY zde

Vyvěšeno dne: 12.11.2015

Sňato dne: 22. 12. 2015

 

Pozvánka na VH Horácko 2015, Budišov zde

Rozpočet HORÁCKO 2016 zde

Vyvěšeno dne: 8.11.2015

Sňato dne:

 

Pozvánka na zasedání ZO č. 3/2015 konané dne 19.9.2015 zde

Vyvěšeno dne: 10.9.2015

Sňato dne:

 

 

Rozhodnutí hejtmana KV o vyhlášené déle trvajícího nadměrného sucha zde

Vyvěšeno dne: 9.8.2015

Sňato dne:

 

Pozvánka na zasedání ZO č. 2/2016 konané dne 21.6.2015 zde

Vyvěšeno dne: 5.6.2015

Sňato dne:

 

Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitých věcí - FÚ pro Kraj Vysočina zde

Vyvěšeno dne: 29.04.2015

Sňato dne:

 

Pozvánka na VH svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE zde

Vyvěšeno dne: 23.03.2015

Sňato dne:

 

Schválený rozpočet na rok 2015 zde

Vyvěšeno dne: 23.03.2015

Sňato dne:

 

Závěrečný účet obce Kozlany za rok 2014 zde

Vyvěšeno dne: 03.03.2015

Sňato dne:

 

Usnesení ustavujícího ZO ze dne 9.11.2014 zde

Vyvěšeno dne: 9.11.2014

Sňato dne:

 

Návrh územního plánu obce  KOZLANY

vyvěšeno dne 25. 10. 2013

 

 

INFORMACE Z ARCHIVU ÚREDNÍ DESKY:

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 1/2015 zde

Vyvěšeno dne: 07.03.2015

Sňato dne:

 

Návrh rozpočtu na rok 2015 zde

Vyvěšeno dne: 03.03.2015

Sňato dne:

 

Závěrečný účet obce Kozlany za rok 2014 zde

Vyvěšeno dne: 03.03.2015

Sňato dne:

 

Oznámení koncepce "Národní plán povodí Dunaje" zde

Vyvěšeno dne: 30.12.2014

Sňato dne:

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 5/2014 zde

Vyvěšeno dne: 19.11.2014

Sňato dne:

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 4/2014 zde

Vyvěšeno dne: 14.11.2014

Sňato dne:

 

Usnesení ustavujícího ZO ze dne 9.11.2014 zde

Vyvěšeno dne: 9.11.2014

Sňato dne:

 

Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce zde

Vyvěšeno dne: 1.11.2014

Sňato dne:

 

Pozvánka na ZO 3/2014 zde

vyvěšeno dne 3. 8. 2014

sňato dne:

 

Pozvánka na ZO 2/2014 zde

Vyvěšeno dne 3.5.2014

Sňato dne:

 

Závěrečný účet 2013 zde

Vyvěšeno dne: 3.5.2014

Sňato dne:

 

Zápis ze ZO č. 1/2014 konané dne 16.3.2014 zde

Vyvěšeno dne: 17.3.2014

Sňato dne:

 

Pozvánka na zasedání ZO č. 1 konané dne 16.3.2013 zde

Vyvěšeno dne: 27.2.2014

Sňato dne:

 

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 zde

Vyvěšeno dne: 27.2.2014

Sňato dne:

 

Zápis ze ZO č. 4/2013 konané dne 22.12.2013 zde

Vyvěšeno dne: 30.12.2013

Sňato dne:

 

Pozvánka na zasedání ZO č. 4 konané dne 22.12.2013 zde

Vyvěšeno dne: 07..12.2013

Sňato dne:

 

Návrh územního plánu KOZLANY

vyvěšeno: 25.10.2013

 

Pozvánka na zasedání ZO č. 3 konané dne 6.10.2013 zde

vyvěšeno dne: 25.9.2013
sňato dne:
Záměr prodeje obecního pozemku - obec Koněšín zde
Vyvěšeno 15.4.2013
Sňato 15.5.2013

Pozvánka na zasedání ZO č. 2 konané dne 28.4.2013 zde

Vyvěšeno dne 18.4.2013

Sňato dne:

Závěrečný účet obce za rok 2012 zde

vyvěšeno dne: 23.3.2013

sňato dne:

Vodovody a kanalizace

- pozvánka na Valnou hromadu 5.4.2013

- závěrečný účet 2012

- plnění rozpočtu 2012

- návrh rozpočtu 2013

vyvěšeno dne 23. 3. 2013

Pozvánka na zasedání ZO č. 1 konané dne 3.3.2013 zde

vyvěšeno dne: 22.2.2013
sňato dne:

Návrh rozpočtu na rok 2013 zde

vyvěšeno dne: 7.2 .2013

sňato dne:

Pozvánka na zasedání ZO č. 5 konané dne 3.12.2012 zde

vyvěšeno dne: 25.11.2012
sňato dne:

Záměr prodeje obecního pozemku zde

vyvěšeno dne: 16.11.2012

sňato dne:

Veřejná vyhláška o vydání aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje KRAJE VYSOČINA - opatření obecné povahy zde

vyvěšeno dne: 15.10.2012

sňato dne:

Zápis ze zasedání ZO č. 4 konaného dne 26. 9. 2012 zde

vyvěšeno dne: 26.9.2012

sňato dne:

Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu obce Kozlany zde

vyvěšeno dne: 8.8.2012

sňato dne:

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 zde

vyvěšeno dne: 20.4.2012

sňato dne:

Rozpočet na rok 2012 zde

vyvěšeno: 30.3.2012

sňato dne:

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 4 (dne 26.9.2012) zde

vyvěšeno: 19.9.2012

sňato: 26.9.2012

 

Oznámení o záměru prodeje části pozemku223/1 - Franc Z.

Vyvěšeno dne: 10.9.2012 , Sňato dne 26.9.2012

 

Oznámení o záměru prodeje části pozemku 223/1 - Kocourek L.

Vyvěšeno dne: 10.9.2012 , Sňato dne 26.9.2012

 

Oznámení o záměru prodeje části pozemku - Rindera S  - zde

Vyvěšeno dne: 8.8.2012 , Sňato dne 26.9.2012

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 3 (dne10.7.2012) zde

vyvěšeno: 02. 7. 2012

sňato dne: 11. 7. 2012

 

Oznámení o záměru prodeje části pozemku - Foltýn Petr

Vyvěšeno dne: 20.6.2012 , Sňato dne 11.7.2012

 

Oznámení o záměru prodeje části pozemku - Pavelka Miroslav

Vyvěšeno dne: 20.6.2012 , Sňato dne 11.7.2012

 

Oznámení o záměru prodeje části pozemku - Borůvka Pavel

Vyvěšeno dne: 20.6.2012 , Sňato dne 11.7.2012

 

Zápis ze zasedání ZO č. 2 konaného dne 24. 5. 2012 zde

vyvěšeno dne: 27.5.2012

sňato dne:  2. 7. 2012

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 2 (dne 24.5.2012) zde

vyvěšeno: 16. 5. 2012

sňato dne: 25. 5. 2012

 

Výzva - cenová nabídka na zpracování územního plánu obce zde

vyvěšeno: 2.3.2012

sňato dne: 20.4.2012

 

Návrh rozpočtu na rok 2012 zde

vyvěšeno dne 4.3.2012

snato den: 30.3.2012

 

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2010 zde

vyvěšeno: 4.3.2011

sňato:25.3.2011

Kontakt

Obec Kozlany
Kozlany čp. 12
67502 Koněšín

Tel: 720 981 479
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.