Notice: Use of undefined constant DS - assumed 'DS' in /mnt/web-data1/obeckozlany_cz/public_html/www/templates/siteground-j16-5/html/com_content/article/default.php on line 43

upozornění  K POBÍHÁNÍ ZVÍŘAT

 

Vážení spoluobčané,

 

    v poslední době se množí případy volného pobíhání domácího zvířectva zejména psů a domácí drůbeže po veřejném prostranství naší obce.

 

    Na základě připomínek z řad občanů na tyto případy Obecní úřad Kozlany po projednání v zastupitelstvu obce důrazně upozorňuje všechny občany obce, že takovéto jednání je v rozporu s níže uvedenými ustanoveními příslušných zákonů a jako takové může být velmi citelně postihováno.

 

    Jako příklady možného postihu za nedodržení příslušných ustanovení zákonných předpisů na tomto úseku uvádíme.

 

    Podle ustanovení § 11 odst. 2) zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů je každý chovatel hospodářských zvířat (tedy například i drůbeže) povinen učinit opatření nezbytná pro zabránění úniku zvířat, sankce za porušení tohoto ustanovení podle § 27 odst. 3) písm. e) výše uvedeného zákona pokuta až do 50.000,- Kč.

 

    Podle ustanovení § 13 odst. 1)  zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů je každý, kdo chová zvíře v zájmovém chovu (tedy například i psi, apod.) povinen učinit opatření proti úniku zvířat, sankce za porušení tohoto ustanovení dle § 27 odst. 2) písm. f) výše uvedeného zákona pokuta až do 50.000,- Kč.

 

    Podle ustanovení § 60 odst. 11) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů je vlastník nebo držitel domácích zvířat povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci, sankce za porušení tohoto ustanovení dle § 22 odst. 1) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, pokuta až do 2. 000 Kč.

 

    Podle ustanovení § 47 odst. 1) písm. d) zákona č. 200/1990 Sb.,  o přestupcích se  přestupku dopustí každý kdo znečistí veřejné prostranství (týká se i znečištění veřejného prostranství vlastním psem, jiným domácím či hospodářským zvířetem, apod.), sankce za porušení tohoto ustanovení dle § 47 odst. 2) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, pokuta až do 20. 000 Kč

 

    Všechna výše uvedená porušení příslušných zákonných předpisů je oprávněný projednat příslušný orgán Městského úřadu v Třebíči.

 

 

 

 

 

Jiří Vala

místostarosta obce

 

 

Ing. Jaroslav Mrňa

starosta obce

 

 

V Kozlanech dne :28.3.2011

Kontakt

Obec Kozlany
Kozlany čp. 12
67502 Koněšín

Tel: 720 981 479
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.