Notice: Use of undefined constant DS - assumed 'DS' in /mnt/web-data1/obeckozlany_cz/public_html/www/templates/siteground-j16-5/html/com_content/article/default.php on line 43

Obecně závazná vyhláška č. 4 / 2011,

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů

na veřejném prostranství v obci Kozlany

Zastupitelstvo obce Kozlany se na svém zasedání dne 13.12.2011 usneslo vydat na základě § 24 odstavce 2) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 písmenem d), § 35 a § 84 odstavcem 2) písmenem h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích obce Kozlany.

Článek 2

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství[1] v obci:

a) na veřejných prostranstvích v obci Kozlany, graficky vyznačených na mapce obce Kozlany v příloze k této obecně závazné vyhlášce, je možný pohyb psů pouze na vodítku.

b) při konání akcí na veřejném prostranství (kulturní a sportovní akce), je pohyb psů dovolen pouze na vodítku a s náhubkem, přičemž některé druhy psů nejmenšího vzrůstu, pokud to nebude vhodné, mít náhubek nemusí.

2. Splnění povinností stanovených v odstavci 1) zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem[2].

Článek 3

Sankce

1. Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihnout podle zvláštních předpisů[3], pokud nepůjde o jiný správní delikt nebo trestný čin.

2. V případě znečištění veřejného prostranství exkrementy zvířat se jedná o přestupek nebo jiný správní delikt postižitelný dle zákona[4].

Článek 4

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Jiří Vala

místostarosta obce

Ing. Jaroslav Mrňa

starosta obce

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sňato z úřední desky dne:¨

El. deska:1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

2) Fyzickou osobou se rozumí například chovatel psa, jeho vlastník nebo doprovázející osoba.

3) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 47 odstavec 1) písmeno d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a § 58 odstavec 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Kontakt

Obec Kozlany
Kozlany čp. 12
67502 Koněšín

Tel: 720 981 479
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.