Počet obyvatel: 147
Nadmořská výška: 445m nad mořem
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a nařízení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a nařízení zastupitelstva

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Vyhlášky obce

Příloha
OZV 3/2023 - Obecně závazná vyhláška obce Kozlany o místním poplatku za užívání veřejného prostranství + příloha     Oznámení o vyhlášení právního předpisu 
OZV 2/2023 - Obecně závazná vyhláška obce Kozlany o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství        Oznámení o vyhlášení právního předpisu
OZV 1/2023 - Obecně závazná vyhláška obce Kozlany o místním poplatku ze psů        Oznámení o vyhlášení právního předpisu
Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o zrušení obecně závazných vyhlášek
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška č. 7/2020 o zrušení obecně závazných vyhlášek
Obecně závazná vyhláška č. 6/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška č. 5/2020 Požární řád obce
Obecně závazná vyhláška č. 4/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kozlany
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
Obecně závazná vyhláška č. 1-2012
Obecně závazná vyhláška č. 5-2011
Obecně závazná vyhláška č. 4-2011
Upozornění k pobíhání zvířat
Obecně závazná vyhláška č. 3-2011
Obecně závazná vyhláška č. 2-2011

Zápisy a usnesení zastupitelstva

Příloha

Zápis ze ZO č. 4/2024 - konané dne 11.6.2024

Zápis ze ZO č. 3/2024 - konané dne 12.5.2024

Zápis ze ZO č. 2/2024 - konané dne 17.3.2024

Zápis ze ZO č. 1/2024 - konané dne 28.2.2024

Zápis ze ZO č. 5/2023 - konané dne 10.12.2023

Zápis ze ZO č. 4/2023 - konané dne 24.9.2023

Zápis ze ZO č. 3/2023 - konané dne 25.6.2023

Zápis ze ZO č. 2/2023 - konané dne 28 .5.2023

Zápis ze ZO č. 1/2023 - konané dne 19.3.2023

Zápis ze ZO č. 6/2022 - konané dne 20.12.2022

Zápis ze ZO č. 5/2022 - konané dne 11.12.2022

Usnesení z ustavujícího zasedání ZO - konané dne 23.10.2022

Zápis ze ZO č. 4/2022 - konané dne 11.9.2022

Zápis ze ZO č. 3/2022 - konané dne 22.6.2022

Zápis ze ZO č. 2/2022 - konané dne 20.3.2022

Zápis ze ZO č. 1/2022konané dne 20.2.2022

Zápis ze ZO č. 4/2021konané dne 21.11.2021

Zápis ze ZO č.3-2021 konané dne 22.8.2021

Zápis ze ZO č. 2-2021 konané dne 30.5.2021

Zápis ze ZO č. 1-2021 konané dne 14.3.2021

Zápis ze ZO č. 5-2020 konané dne 13.12.2020

Zápis ze ZO č. 4-2020 konané dne 25.10.2020

Zápis ze ZO č. 3-2020 konané dne 2.08.2020
Zápis ze ZO č. 2-2020 konané dne 3.05.2020
Zápis ze ZO č. 1-2020 konané dne 21.03.2020
Zápis ze ZO č. 4-2019 konané dne 13.10.2019
Zápis ze ZO č. 3-2019 konané dne 14.7.2019
Zápis ze ZO č. 2-2019 konané dne 28.4.2019
Zápis ze ZO č. 1-2019 konané dne 3.3.2019
Jednací řád zastupitelstba obce Kozlany - schváleno na ZO 5-2018 konané dne 2.12.2018
Zápis ze ZO č. 5-2018 konané dne 2.12.2018
Usnesení z ustavujícího zasedání ZO konaného dne 4.11.2018
Zápis ze ZO č. 4-2018 konané dne 16.9.2018
Zápis ze ZO č. 3-2018 konané dne 17.6.2018
Zápis ze ZO č. 2-2018 konané dne 25.3.2018
Zápis ze ZO č. 1-2018 konané dne 25.2.2018
Zápis ze ZO č. 5-2017 konané dne 171.2.2017
Zápis ze ZO č. 4-2017 konané dne 15.10.2017
Zápis ze ZO č. 3-2017 konané dne 16.7.2017
Zápis ze ZO č. 2-2017 konané dne 23.4.2017
Zápis ze ZO č. 1-2017 konané dne 12.3.2017
Zápis ze ZO č. 3-2016 konané dne 3.7.2016
Zápis ze ZO č. 2-2016 konané dne 10.4.2016
Zápis ze ZO č. 1-2016 konané dne 6.3.2016
Zápis ze ZO č. 3-2015 konané dne 19.9.2015
Zápis ze ZO č. 2-2015 konané dne 21.6.2015
Zápis ze ZO č. 1-2015 konané dne 22.3.2015
Zápis ze ZO č. 1-2014 konané dne 16.3.2014
Zápis ze zasedání ZO č. 4-2013 konaného dne 28. 4. 2013
Usnesení z 4. schůze zastupitelstva obce Kozlany konané dne 26.9.2012
Usnesení z 3. schůze zastupitelstva obce Kozlany konané dne 10.7.2012
Zápis ze zasedání ZO č. 2 konaného dne 24. 5. 2012
Usnesení z 2. schůze zastupitelstva obce Kozlany konané dne 24.5.2012
Usnesení z 5. schůze zastupitelstva obce Kozlany konané dne 29.12.2011
Usnesení z 4. schůze zastupitelstva obce Kozlany konané dne 13.12.2011
Usnesení z 3. schůze zastupitelstva obce Kozlany konané dne 3.11.2011

 2